Årlig revurdering – fleksjobvisiterede

Udførelse af årlig revurdering – fleksjobvisiterede

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at udarbejde den årlige revurdering på borgere som er visiteret til et fleksjob.

Tilbuddet indeholder, at der minimum afholdes 3 samtaler med borgeren inden en 6 måneders periode.

Ved afslutning af revurderingsperioden er der i henhold til gældende lovgivning udarbejdet følgende:

  • Borgerens funktions-/arbejdsevne er belyst via afprøvning i tilbud i form af virksomhedspraktik eller vejlednings- og afklaringstilbud og der udarbejdes en redegørelse hvor det tydeligt fremgår hvilke kompetencer og ressourcer mv borgeren er i besiddelse af
  • Der beskrives, hvorvidt borgerens arbejdsevne fortsat anses for varigt nedsat eller ej
  • Det vurderes, om der er grundlag for at påbegynde en sag om førtidspension, og hvis borgeren er berettiget hertil, vejledes der og ydes der støtte til at ansøge om seniorpension hvis dette ønskes.

Alle punkter beskrives og udarbejdes i samarbejde med borgeren.

Praktiske oplysninger:

  • Vejlednings- og afklaringstilbud og fremskaffelse af eventuel praktik sker i samarbejde med de virksomhedskonsulenter som I som kommune stiller til rådighed mv.
  • Samtalerum og adgang til nødvendig IT stilles til rådighed af kommunen
  • Der skal minimum henvises 10 borgere til opstart

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for yderligere information eller tag kontakt via kontaktskabelonen eller via mail: bb@bkons.dk