Sagsbehandling af aktivitetsparate borgere

Dette kursus er til nye som erfarne sagsbehandlere, der arbejder med borgere der er visiteret aktivitetsparate på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller borgere i ressourceforløb.

Indholdet i kurset er målrettet mod hvorledes du som koordinerende sagsbehandler iværksætter de rette tiltag undervejs i sagsforløbet og hvornår og hvordan du som sagsbehandler indhenter de korrekte beskrivelser af borgerens progression mv.

Der er ligeledes fokus på indhentning af lægelige oplysninger til belysning af en sag, dvs hvilke attester indhentes hvornår og hvad skal der stå i anmodningen for at få belyst det lægelige korrekt i forhold til at skabe progression og afklaring i din sagsbehandling.

Ydermere ser vi nærmere på det tværfaglige samarbejde, dvs hvornår skal det inddrages og hvordan du som koordinerende sagsbehandler inddrager andres fagligheder i den enkelte borgersag.

Desuden vil en del af kursusdagen omfatte hvorledes du som sagsbehandler udarbejder målbare og klart definerede mål i jobplanen. Disse mål vil blandt andet være inspireret af de punkter som er benævnt i beskæftigelsesindikatorprojektet mv.

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995, eller anvend kontaktskabelonen på hjemmesiden til at få tilsendt programmet for kursusdagen.