Dækning af merudgifter – §100

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at udarbejde en VUM-udredning, eller funktionsevnebeskrivelse hvis dette ønskes, til brug for behandling af ansøgninger om dækning af merudgifter efter Lov om Social Service §100.

Opgaven indeholder følgende:

  • Udarbejdelse af VUM-udredningen/funktionsevnebeskrivelsen i samarbejde med borgeren
  • Indhentning af relevante oplysninger til brug for færdiggørelse af ansøgningen
  • Der udarbejdes en indstilling

Alle samtaler foregår som udgangspunkt i borgerens hjem. Kørsel inden for kommunegrænsen er inkluderet i den samlede pris.

Kommunen stiller den nødvendige IT-understøtning til løsning af opgaven til rådighed og opgaven udføres i henhold til de beskrevne arbejdsgange der måtte forefindes herfor i kommunen.

Ønsker du at høre mere om hvorledes et samarbejde herom kan etableres, så kontakt venligst Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 eller via mail: bb@bkons.dk