Ledighedsydelse og fleksjob

Flere og flere borgere er blevet visiteret til et fleksjob i de senere år, men i en tid hvor arbejdsmarkedet forandrer sig og dermed også behovet for arbejdskraft, så er der ekstra fokus på denne ressource på arbejdsmarkedet.

Derfor, er du ny medarbejder inden for området ledighedsydelse og fleksjob, eller trænger du til en opdatering af et regelsæt der har ændret sig løbende igennem de senere år, så er dette kurset for dig.

Til kurset gennemgår vi blandt andet følgende:

  • Opfølgning af borgere der modtager ledighedsydelse
  • Opfølgning af borgere i fleksjob
  • Rådighedsforpligtigelsen for borgere visiteret til et fleksjob og gennemgang af sanktionsreglerne
  • Den årlige revurdering, hvad indeholder denne
  • Brug af Anden Aktør
  • Vurdering af fortsat berettigelse til fleksjob

Den enkelte kommune kan også tilføje yderligere punkter til ovenstående program.

Brug kontaktskabelonen eller kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for at høre nærmere