Ledighedsydelse og fleksjob

Flere og flere borgere er blevet visiteret til et fleksjob i de senere år, hvorfor der også er ekstra fokus på denne målgruppe, især når der er mangel på arbejdskraft som tilfældet er nu.

Derfor, er du ny medarbejder inden for området ledighedsydelse og fleksjob, eller trænger du til en opdatering af et regelsæt der har ændret sig løbende igennem de senere år, så er dette kurset for dig.

Til kurset gennemgår vi blandt andet følgende:

  • Opfølgning af borgere visiteret til fleksjob og fleksjobbere
  • Rådighedsforpligtigelsen for borgere visiteret til et fleksjob
  • Matchindplacering af ledighedsydelsesmodtagere
  • Sanktioneringsregler
  • Vurdering af fortsat berettigelse til fleksjob

Brug kontaktskabelonen eller kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for at høre nærmere