Integration og rehabilitering

Med forlængelsen af integrationsperioden til 5 år, og med et fokus i jobcentret på at have så korte sagsvarigheder som muligt, så skal rehabiliteringsarbejdet inden for målgruppen af borgere under Integrationsloven intensiveres.

På dette kursus ser vi nærmere på blandt andet følgende:

  • Hvem og hvornår kan der behandles en ansøgning om førtidspension?
  • Klargøring af en sag til fleksjob
  • Revalidering, hvornår og hvordan?
  • Udarbejdelse af den forberedende rehabiliteringsplan
  • Arbejdsprøvninger og beskrivelse heraf
  • Indhentning af lægelige oplysninger
  • Resume af sagen
  • Hvad hvis borgeren ikke er berettiget til pension, hvad så?

Til deltagerne i kurset vil der også blive udleveret sagsunderstøttende materiale.