Integrationsloven

Integrationsloven stiller store krav til den enkelte sagsbehandlers faglighed, idet loven har gennemgået en række ændringer de seneste år, der stiller meget store krav til korrekt sagsbehandling og dokumentation mv.

Som ved de øvrige kursusforløb som vi udbyder, vil der til kursusdeltagerne blive udleveret diverse skabeloner til at understøtte sagsbehandlingen.

Der vil være fokus på brug af de forskellige indsatsmuligheder der forefindes for at opnå ordinære timer på arbejdsmarkedet og generelt om anvendelse af tværfaglige indsatser i sagsbehandlingen mv.

Kontakt os i dag

Hvis I ønsker at høre mere om hvad vi tilbyder, har I altid mulighed for at kontakte Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 herom eller anvende vores kontaktside hertil.