Integrationsloven

Integrationsloven stiller store krav til den enkelte sagsbehandlers faglighed, idet loven har gennemgået en række ændringer de seneste år, der stiller meget store krav til korrekt sagsbehandling og dokumentation mv.

Som med de øvrige kursusforløb som vi udbyder, vil der til kursusdeltagerne blive udleveret diverse skabeloner til at understøtte sagsbehandlingen.

Kurset er opbygget således, at der tages udgangspunkt i en sag, og hvilke sagsbehandlingsskridt der skal tages i en 18-måneders periode fra overtagelse af integrationsansvaret, dvs. med fokus på de 18-25 årige, jobparate over 25 år samt aktivitetsparate borgere.

Kontakt os i dag

Hvis I ønsker at høre mere om hvad vi tilbyder, har I altid mulighed for at kontakte Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 herom eller anvende vores kontaktside hertil.