Introduktionskursus – Ny medarbejder i Jobcentret

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at introducere din nye medarbejder i jobcentret til det nye fagområde som jeres nye kollega/kolleger skal til at varetage

Den/de nye medarbejdere vil få et intensivt kursus i lovgivningen på området, ligesom der vil være fokus på hvorledes lovgivning udmøntes i praksis mv i løbet af 3,5 time. Kurset foregår enten hos jer eller via Teams/Zoom. For at få det fulde udbytte er der et max antal deltagere på 3 personer pr forløb.

Fokus i gennemgangen vil bl.a. være:

  • Introduktion til det konkrete fagområde
  • LAB-Lovens og tilhørende bekendtgørelsers krav mvinden for den bestemte målgruppe
  • Samtaleforløb, indhold, hvornår og hvor ofte
  • Rådighedsforpligtigelsen
  • Korrekt journalføring
  • Krav om aktivering og hvilke indsatser kan/skal iværksættes
  • Progressionsbeskrivelser, hvornår og hvorledes udarbejdes disse
  • Diverse vigtige punkter inden for Lov om Retssikkerhed, Forvaltningsloven og Offentlighedsoven

Kurserne er målrettede efter de enkelte målgrupper, hvorfor der eksempelvis i et introduktionsforløb inden for sygedagpenge, jobafklaring og aktiveringsparate, blandt andre, også vil være fokus på indhentning af lægelige oplysninger, hvilke blanketter og hvad skriver man i en anmodning for at få belyst en sag mv.

Der vil efter aftale med bestiller blive udleveret diverse skabeloner til understøttelse af arbejdet for at komme godt i gang for den nye medarbejder.

Kontakt os i dag

Hvis I ønsker at høre mere om hvad vi tilbyder, har I altid mulighed for at kontakte Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 herom eller anvende vores kontaktside hertil.