Arbejdsløshedsdagpenge

I dette kursus er der fokus på de regelændringer der er trådt i kraft via Dagpengereformen og diverse forsøg på beskæftigelsesområdet mv.

Har du brug for inspiration til hvorledes reglerne om uddannelsesløft og 6 ugers jobrettet uddannelse i kombination med voksenlærlingeordningen kan benyttes med størst effekt for både borger, virksomhed og jer, så er dette også kurset for dig.

Emnerne i kurset omhandler blandt andet følgende:

  • Uddannelsesløft
  • Indhold i samtaleforløbet for en dagpengemodtager – hvornår tilbydes hvad.
  • Muligheder for tilbud under dagpengeforløbet – hvornår anvendes den enkelte paragraf med fokus på refusion for udgifterne hertil
  • Vejledning af borgere om muligheder under dagpengeforløbet
  • Optjening af dagpengeret
  • Supplerende dagpenge fra den 1. januar 2018

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for at høre nærmere herom, eller anvend kontaktformularen hertil.