Sygedagpenge

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder kurser inden for sygedagpengeområdet med særlig fokus på Lov om Sygedagpenge §§7 og 27, dvs. vurdering af uarbejdsdygtighed og forlængelse af sygedagpenge.

Kurset omhandler al lovgivning inden for sygedagpengeområdet, krydret med en række praksiseksempler på brugen af de enkelte paragraffer. Eksemplerne understøttes af principafgørelser samt praksisundersøgelser fra Ankestyrelsen, og ikke mindst den læring der foregår ved en fælles drøftelse af håndteringen af disse vanskelige afgørelser.

For at kunne træffe de korrekte afgørelser er der i kurset også fokus på Lov om Retssikkerhed og Administration på det sociale område, §§5 og 7A mv.

Den enkelte kommune har også mulighed for at udpege de emner som der ønskes gennemgået på en temadag herom, og det vil sige at der også kan tilføjes emner som de handicapkompenserende ordninger mv, hvis der er et behov herfor.

Hvis I ønsker et kursus med et andet indhold, og eksempelvis en mere generel gennemgang af Lov om Sygedagpenge eller lignende,  kontakt da venligst Brian Bargmeyer herom på telefon 2160 7995, eller anvend kontaktskabelonen hertil.