Priser

 

Der tilbydes forskellige prismodeller for privat rådgivning.

Første henvendelse:

Telefonsamtalen om drøftelsen af din sag og om hvorvidt jeg har mulighed for at hjælpe dig videre er gratis.

Hvis jeg kan hjælpe dig videre, så vil vi også her drøfte den bedste prismodel for dig.

Opstart af sag:

Under opstarten af en sag skal vi udfylde de nødvendige dokumenter i forbindelse med eventuel underskrift på aftale om partsrepræsentation, ansøge om aktindsigt mv.

Opstarten af sagen koster kr. 500,- inkl. moms.

Løbende sagsbehandling:

Der tilbydes en månedlig betalingsaftale hvor du betaler kr. 1250,- pr. måned inkl. moms.

Enhver sag vil blive forsøgt løst inden for 3 måneder, og hvis ikke, så tager vi i fællesskab stilling til sagen efter 2 måneder, for at vurdere det videre omfang.

Dette sikrer, at du hele tiden har et 100% overblik over prisen for vores samarbejde, og også om hvad den samlede pris vil være ved afslutning af sagen.

Det tilstræbes, at sagen afsluttes så hurtigt som muligt, og at fokus bl.a. er på, at du i samarbejde med jobcentret har en fastlagt plan for dit videre forløb, og at min tilstedeværelse derefter ikke er nødvendig længere.

Hvis din sag omhandler hjælp til ansøgninger eller lignende, da vil den billigste løsning i visse tilfælde være at betale en timepris i stedet for. Timeprisen udgør kr. 812,50 inkl. moms.

Som udgangspunkt skal du derfor regne med, at en samlet pris for et forløb inden for en 3 måneders periode samlet vil koste kr. 4250,- inkl. moms.

Der vil blive opkrævet betaling forud.

Kørsel:

Ved kørsel til møder i jobcentret eller andet vil der blive opkrævet kilometertakst efter statens takster, det vil sige i 2019 kr. 3.56 pr. kilometer.

Der opkræves ikke timebetaling ved kørsel, kun kilometertaksten.

Kontakt os i dag

Hvis I ønsker at høre mere om hvad vi tilbyder, har I altid mulighed for at kontakte Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 herom eller anvende vores kontaktside hertil.
[/div]