Rehabiliteringsplanen

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at hjælpe dit jobcenter med at få udarbejdet den forberedende rehabiliteringsplan for en række borgere. I denne ydelse udfører jeg følgende:

  • Samtale med borgeren og udarbejdelse af den forberedende rehabiliteringsplan
  • Indhentning af LÆ265
  • Partshøring af sagen
  • Samle sagen til forelæggelse i rehabiliteringsteamet via Mediconnect eller andet system som I måtte anvende

Som beskrevet her på hjemmesiden, er det også muligt at tilkøbe yderligere forløb til denne ydelse.

Beskæftigelseskonsulenterne registrerer naturligvis også samtalerne i jobcentrets fagsystem.At indgå en aftale om ovenstående er typisk billigere og mere effektiv end at ansatte en vikar for en periode til at overtage en sagsstamme.

Kontakt ellers Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 eller skriv pr. mail: bb@bkons.dk, og jeg kommer ligeledes gerne ud til et møde hos jer, for at gennemgå og tilpasse modellen til netop jeres arbejdsgange.