Rehabiliteringsplanen

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at hjælpe dit jobcenter med at få udarbejdet den forberedende rehabiliteringsplan.

Når jeg udfører denne konsulentydelse, sørger jeg for at sagen bliver klar til at kunne forelægges rehabiliteringsteamet og følger den arbejdsgang I har herfor.

Der betales et fast beløb pr sag, hvorfor denne form for ydelse typisk også vil være billigere end at ansætte en vikar i en periode og I sikrer jer, at det der skal færdiggøres i en sag også bliver færdiggjort og der er ingen løse ender og oftest vil det også være mere effektivt.

I denne ydelse udfører jeg følgende:

  • Indkalder borgeren til en samtale (Samtalerum stilles til rådighed af jer i jobcentret)
  • Samtale med borgeren og udarbejdelse af den forberedende rehabiliteringsplan
  • Indhentning af LÆ265
  • Partshøring af sagen
  • Samle sagen til forelæggelse i rehabiliteringsteamet via Mediconnect eller andet system som I måtte anvende

Beskæftigelseskonsulenterne registrerer naturligvis også samtalerne i jobcentrets fagsystem.

Kontakt ellers Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 eller skriv pr. mail: bb@bkons.dk, og jeg kommer ligeledes gerne ud til et møde hos jer, for at gennemgå og tilpasse modellen til netop jeres arbejdsgange.