Rehabiliteringsplanen og tillægsydelser

MULIGHEDER FOR TILLÆGSYDELSER TIL UDARBEJDELSEN AF DEN FORBEREDENDE REHABILITERINGSPLAN:

Én af nedenstående pakker kan kombineres med udarbejdelsen af den forberedende rehabiliteringsplan, og den samlede pakke vil derfor også kunne indgå som et kapitel 10 tilbud iht. Lov om Aktiv Beskæftigelsesindsats.

Mulighederne er:

Digitaliseringspakken:

Her udarbejdes et CV med borgeren, og borgeren tilmeldes digital post mv, og der følges op på brugen heraf via 3 samtaler inden for en 3-måneders periode.

Coaching:

3 coachingsamtaler med borgeren, hvor temaet er valgt af borgeren selv, og der udarbejdes en afsluttende rapport.

Stresscoaching:

3 samtaler med borgeren om forebyggelse og nedbringelse af stress, og der gives værktøjer til at håndtere stressede situationer anderledes fremadrettet mv. Der udarbejdes en afsluttende rapport.

Økonomisk rådgivning:

3 samtaler hvor der skabes overblik over borgerens økonomiske situation, der udarbejdes et budget, og laves aftaler om afdrag eller henstand i forhold til gæld mv.

Der udarbejdes en afsluttende rapport.

Udover indholdet i én af pakkerne, så afsluttes alle samtaler med en jobsamtale, hvorfor den samlede pakke vil indeholde 4 nulstillende samtaler iht. Bekendtgørelsen om den Aktive Beskæftigelsesindsats.

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for at høre nærmere herom, og hvorledes vi kommer igang med forløbene hurtigst muligt i dit jobcenter.