Støtte-/kontaktperson – §85

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at udarbejde en VUM-udredning med henblik på at behandle ansøgninger om tildeling af støtte-/kontaktpersoner i henhold til Lov om Social Service.

Tilbuddet indeholder følgende:

  • Udarbejdelse af VUM-udredningen i samarbejde med borgeren
  • Indhentning af relevante akter vil behandling af ansøgningen
  • Udarbejdelse af indstilling/sagsresume

VUM-udredningen udarbejdes som udgangspunkt i borgerens hjem og kørsel inden for kommunegrænsen er inkluderet i tilbuddet.

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 eller via mail: bb@bkons.dk for at få yderligere oplysninger om hvorledes et samarbejde herom kan etableres.