Supervision

Kompleksiteten i de svære sager i jobcentret i kombination med øget travlhed og fokus på progression og resultater kan medføre, at den enkelte sagsbehandler og jobcentret kan profitere af at involvere “andre øjne” på sagen.

Supervisionen kan foregå enkeltvis eller teamvis, dette er op til jer i jobcentret, og supervisionen vil som udgangspunkt være fokuseret på:

  • Analyse af problemstillingen
  • Samtalen og dennes indhold, og metoder til at skabe ejerskab hos borgeren og motivation.
  • Fokus på progression og resultater
  • Hvad kan også være en indgang i den enkelte sag eller problemstilling til en målgruppe

Indholdet i supervisionen er bestemt af jer som jobcenter.

Supervisionen ydes af Brian Bargmeyer, og foregår ved at jeg kommer ud til det enkelte jobcenter, og at der som forberedelse er  sendt diverse temaer eller sager vi i fællesskab eller enkeltvis skal drøfte.

Anvend kontaktskabelonen for at høre nærmere herom, eller kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995, eller via mail: bb@bkons.dk