VUM-undersøgelse

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at udarbejde VUM-undersøgelsen efter de af Socialstyrelsen angivne principper for god og korrekt sagsbehandling.

Det vil sige, at der vil blive udarbejdet en VUM-undersøgelse på den enkelte borger som opfylder følgende kriterier:

  • Voksenudredningsmetoden udarbejdes i samarbejde med borgeren
  • For at belyse sagen så godt som muligt, indhentes øvrige relevante oplysninger, hvis det vurderes at sagen ikke er fuldt ud belyst. Fremkommer der nye oplysninger i dialogen med borgeren som medfører at der skal indhentes yderligere, så vil dette også blive udført.
  • Der vil være en tydelig adskillelse i beskrivelsen af hvad der er sagsoplysninger og sagsvurdering.
  • Der vil være en tydelig kildehenvisning til de dokumenter mv som danner baggrund for vurderingen.
  • Borgerens ressourcer vil tydeligt fremgå, således at udføreren har noget konkret at gå starte op med efterfølgende.
  • Hvis nødvendigt for belysning af den samlede sag, så vil der blive foretaget interview med det nære netværk (efter samtykke fra borger).
  • Der udarbejdes et forslag til indsats

Opgaven stiller naturligvis krav til, at I som kommune stiller de nødvendige redskaber til rådighed for at løse opgaven, dvs. adgang til IT-systemer og oplysninger som kan anvendes til brug for at løse den samlede opgave samt et samtalerum.

Kontakt Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 for at aftale nærmere herom, eller anvend kontaktskabelonen for at iværksætte et samarbejde omkring udarbejdelse af VUM-undersøgelsen hos jer.