Udførelse af internt ledelsestilsyn

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at udføre internt ledelsestilsyn i dit jobcenter 3 gange årligt.

Der anvendes en egen udviklet skabelon hertil, og der udføres ledelsestilsyn i et aftalt antal sager pr. område som er anført nedenfor.

Fokus i gennemgangen vil bl.a. være:

 • Overholdelse af gældende lovgivning
 • Kvalitativ og systematisk sagsbehandling
 • Korrekt registrering og dermed korrekt hjemtagelse af refusioner og tilskud mv
 • Dokumentation af sagen og overholdelse af intern kompetenceplan
 • Korrekt journalføring
Der vil blive foretaget ledelsestilsyn af Beskæftigelseskonsulenterne 3 gange årligt, hvilket omfatter 4 dage pr. gang, og resultatet og konklusionen af ledelsestilsynet pr. gang afsluttes med en gennemgang heraf i samarbejde med den ansvarlige leder for områderne, og en aftale om hvad der rettes fokus imod til det kommende ledelsestilsyn.
I konklusionen, vil der ligeledes blive givet forslag til forbedring af arbejdsgange, hvis dette skønnes nødvendigt.

Kontakt Beskæftigelseskonsulenterne for pris herfor her.


Der foretages ledelsestilsyn inden for følgende områder:

 • Forsikrede ledige (LAB 2.1.)
 • Kontanthjælp (LAB 2.2.)
 • Kontanthjælp (LAB 2.3)
 • Revalidering (LAB 2.4.)
 • Sygedagpenge (LAB 2.5.)
 • Ledighedsydelse og fleksjob (LAB 2.7)
 • Selvforsørgere (LAB 2.10)
 • Personer der modtager ressourceforløbsydelse (LAB 2.11)
 • Personer der modtager uddannelseshjælp (LAB 2.12)
 • Personer der modtager uddannelseshjælp (aktivitetsparate – LAB 2.13)
 • Personer i jobafklaringsforløb (LAB 2.14)
 • Integration
 • Løntilskud
 • Hjælpemidler
 • Kontantydelse

Kontakt os i dag

Hvis I ønsker at høre mere om hvad vi tilbyder, har I altid mulighed for at kontakte Brian Bargmeyer på telefon 2160 7995 herom eller anvende vores kontaktside hertil.