Vikar i jobcentret

Beskæftigelseskonsulenterne tilbyder at varetage vikaropgaver i jeres jobcenter af en kortere varighed.

Der haves erfaring inden for sagsbehandling af alle målgrupper inden for beskæftigelsesområdet, ligesom der også haves erfaring med at varetage en rolle som faglig koordinator.

Varigheden af vikaraftalen er typisk mellem 1-3 måneders varighed, med mulighed for forlængelse hvis der skulle være behov herfor.

Det er desværre ikke muligt at etablere en vikaraftale på fuldtid. Den almindelige fordeling er således, at der indgås en aftale hvor vikaren arbejder 3 arbejdsdage pr uge, dvs 2 fremmødedage og en hjemmearbejdsdag til administrativt arbejde og eventuelle digitale opfølgninger mv.

Aftalen indeholder en fast pris pr måned for vikardækningen, og der er derfor ikke tale om timebetaling. I kontrakten indgås aftaler om antal borgere der kan henvises, typisk 30-35 personer, og hvor mange samtaler der afholdes inden for aftaleperioden mv.

Det er vigtigt at pointere, at vikaren ikke kan træffe afgørelse om borgerens forsørgelsesgrundlag, men vil indstille hertil og ellers følge gældende lovgivning inden for området,

Vikaropgaven løses af Brian Bargmeyer.